Watch Weaving a Tale of Love | Movie & TV Stream | Global-EMS
Weaving a Tale of Love (2021)

Weaving a Tale of Love (2021)

2021-01-27 Hunan Television, Zhejiang Television, Youku
5.5 6 votes

Seasons and episodes

2 Season 2 November 04, 2023
1 Season 1 January 27, 2021

Overview

In the reign of Emperor Taizong (627—649), which was called the Prosperity of Zhenguan, former clothing maker An is framed and imprisoned. When she was in danger, she entrusts her young daughter Liu Li to an old friend in the palace. Liu Li grows up in the palace and becomes a medical officer, responsible for epidemic prevention.

Cast

Guli Nazha is Kudi Liuli
Kudi Liuli
Timmy Xu is Pei Xingjian
Pei Xingjian
Zhao Shunran is Li Zhi
Liu Duanduan is Qu Chongyu
Qu Chongyu
Zeng Yixuan is Ashina Yunyi
Ashina Yunyi
Zhang Tao is Wang Junmeng
Wang Junmeng
Zhu Rui is Elder Princess
Elder Princess
Song Hanyu is Su Nanjin
Su Nanjin